bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Exposició, exposición, exhibition, Universitat Pompeu Fabra, 20 aniversario,

Barcelona_Universitat Pompeu Fabra_2010

Exposició commemorativa de la creació de la Universitat Pompeu Fabra. La proposta aconseguia una instal·lació lleugera per ocupar un vestíbul molt transitat i que una part de l’exposició fos permanent a l’edifici. Un entramat de llistons permetia la visió dels continguts tant des de dins com des de fora de la instal·lació. Els continguts gràfics es varen disposar en plafons recuperables que, posteriorment, es varen penjar de les parets del vestíbul.

Exposición conmemorativa de la creación de la Universidad Pompeu Fabra. La propuesta conseguía una instalación ligera para ocupar un vestíbulo muy transitado y que una parte de la exposición quedara como permanente en el edificio. Una trama de listones permitía la visión de los contenidos tanto desde dentro como desde los laterales de la instalación. Los contenidos gráficos se dispusieron en paneles recuperables que, luego, se colgaron de las paredes del vestíbulo.

bpdisseny_Maria Rosa Birulés

Exposició, exposición, exhibition, Universitat Pompeu Fabra, 20 aniversario,

Entrada_Entrance

Exposició, exposición, exhibition, Universitat Pompeu Fabra, 20 aniversario,

Vista general_Overview

Exposició, exposición, exhibition, Universitat Pompeu Fabra, 20 aniversario,

Vista general_Overview

Gràfica_Gráfica_Graphics

Gràfica_Gráfica_Graphics

Exposició, exposición, exhibition, Universitat Pompeu Fabra, 20 aniversario,

Vista general_Overview

Exposició, exposición, exhibition, Universitat Pompeu Fabra, 20 aniversario,

Gràfica exterior_ gráfica exterior_ Outside graphics