bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, Parlament Europeu, Parlamento Europeo, European Parliament, Català, llengua d''Europa, Catalán, lengua de Europa, Catalan, a language of Europe,

Brussel·les (Parlament Europeu)_Barcelona (UPF-IDEC)_ Girona_Manresa_Museu del Futbol Club Barcelona_2013-2014

Exposició itinerant organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que mostra la vitalitat de la llengua catalana  en el marc de les llengües d’Europa. Donat que el primer destí va ser el Parlament Europeu a Brussel·les, tota l’exposició es va dissenyar de manera que es pogués transportar en un vehicle de transport de mida mitjana i muntar per un equip de només dues persones. Tots els plafons són desmuntables i amb una gràfica de fàcil renovació per actualitzar continguts. Les retícules de fusta permeten diferents disposicions adaptables a tots els destins. Amb els mateixos continguts que l’exposició, es varen dissenyar i imprimir fullets en 4 idiomes i es va produir una versió en roll ups que facilita l’accés a l’exposició a institucions amb menys espai o recursos.

Exposición itinerante organizada por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya para mostrar la vitalidad de la lengua catalana en el marco de les lenguas de Europa. Dado que el primer destino fue el Parlamento Europeo en Bruselas, la exposición se diseñó para que fuera transportable por un vehículo mediano y pudiera montarse con un equipo de sólo dos personas. Todos los paneles son desmontables y la fácil renovación de la gráfica permite la actualización de contenidos. Las retículas de madera facilitan varias disposiciones para adaptarlas a los diferentes destinos. A partir de los contenidos de la exposición, se diseñaron e imprimieron folletos en 4 idiomas y se produjo una versión en roll ups que permite mostrar la exposición por parte de instituciones con menos espacio o recursos.

Disseny gràfic/Diseño gráfico/ Graphic Design: Anna Jordà

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, Parlament Europeu, Parlamento Europeo, European Parliament, Català, llengua d''Europa, Catalán, lengua de Europa, Catalan, a language of Europe,

Vista general Brussel·les_ Vista general Bruselas _ Brussels Overview

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, Parlament Europeu, Parlamento Europeo, European Parliament, Català, llengua d''Europa, Catalán, lengua de Europa, Catalan, a language of Europe,

Detall_Detalle_Close up

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, Parlament Europeu, Parlamento Europeo, European Parliament, Català, llengua d''Europa, Catalán, lengua de Europa, Catalan, a language of Europe,

Inuaguració_Inauguración_Opening

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, Parlament Europeu, Parlamento Europeo, European Parliament, Català, llengua d''Europa, Catalán, lengua de Europa, Catalan, a language of Europe,

Gràfica_Gráfica_Graphics

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, Parlament Europeu, Parlamento Europeo, European Parliament, Català, llengua d''Europa, Catalán, lengua de Europa, Catalan, a language of Europe,

Manresa_ Títol entrada_Título entrada_ Opening title

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, Parlament Europeu, Parlamento Europeo, European Parliament, Català, llengua d''Europa, Catalán, lengua de Europa, Catalan, a language of Europe,

Manresa_ Vista General_Overview

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, Parlament Europeu, Parlamento Europeo, European Parliament, Català, llengua d''Europa, Catalán, lengua de Europa, Catalan, a language of Europe,

Gràfica_Gráfica_Graphics

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, Parlament Europeu, Parlamento Europeo, European Parliament, Català, llengua d''Europa, Catalán, lengua de Europa, Catalan, a language of Europe,

Museu futbol Club Barcelona_Gràfica_Gráfica_Graphics

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, Parlament Europeu, Parlamento Europeo, European Parliament, Català, llengua d''Europa, Catalán, lengua de Europa, Catalan, a language of Europe,

Fullet_Folleto_Brochure

bpdisseny_Maria Rosa Birulés