bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, art romànic, arte románico, Romanesque art, Paris, Rome, Roma, Santiago de Compostela,peces originals, piezas originales, original pieces, conservació preventiva, conservación preventiva, preventive conservation

París_Roma_Santiago de Compostela_2010

Exposició d’art romànic itinerant a tres ciutats europees consecutives.

El repte més gran d’aquesta exposició va ser crear un sistema totalment modular que es pogués adaptar a les 3 sales de destí. Tots els elements expositius (plafons, vitrines, etc…) permetien disposicions diferents i eren fàcilment practicables tant per a accedir a les peces originals com pel manteniment. Tota l’exposició contemplava solucions de seguretat per protegir les peces originals.

Exposición de arte románico itinerante a tres ciudades europeas consecutivas.

El mayor reto de la exposición fue crear un sistema totalmente modular adaptable a las 3 salas de destino. Todos los elementos expositivos (paneles, vitrinas, etc…) permitían disposiciones diferentes y eran fácilmente practicables tanto para acceder a las piezas originales coma para el mantenimiento. Toda la exposición contemplaba soluciones de seguridad para proteger las piezas originales.

bpdisseny_Maria Rosa Birulés

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, art romànic, arte románico, Romanesque art, Paris, Rome, Roma, Santiago de Compostela

Paris_Cité de l’architecture et du patrimoine

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, art romànic, arte románico, Romanesque art, Paris, Rome, Roma, Santiago de Compostela

Paris_Vista general_Overview

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, art romànic, arte románico, Romanesque art, Paris, Rome, Roma, Santiago de Compostela

Vista general_Overview

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, art romànic, arte románico, Romanesque art, Paris, Rome, Roma, Santiago de Compostela

Roma_Rome
Vaticà_Vaticano_Vatican

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, art romànic, arte románico, Romanesque art, Paris, Rome, Roma, Santiago de Compostela

Vista general_Overview

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, art romànic, arte románico, Romanesque art, Paris, Rome, Roma, Santiago de Compostela

Roma_Vitrina arqueta_ Showcase Chasse

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, art romànic, arte románico, Romanesque art, Paris, Rome, Roma, Santiago de Compostela

Vitrina amb Petxina de pelegrí_Vitrina Concha de Santiago_Showcase with St James’s Shell

Exposició itinerant, exposición itinerante, travelling exhibition, art romànic, arte románico, Romanesque art, Paris, Rome, Roma, Santiago de Compostela

Columna salomònica _ Columna salomónica_Solomonic column