bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Exposició, exposición, exhibition, Donació sang cordó umbilical_donación sangre cordón_umbilical cord blood donation, Hospital Vall Hebron, Banc de sang i teixits Barcelona

Palau Robert_Barcelona_2007-2008

Exposició informativa, docent i divulgativa sobre la donació de sang de cordó umbilical en el moment del part. A partir d’un guió realitzat pels metges residents a l’Hospital de la Vall d’Hebron, es va crear una mostra que clarifiqués tots els aspectes de la donació. Alhora, es buscava crear un ambient alegre i colorista que generés una sensació positiva als visitants.

Exposición informativa, docente y divulgativa sobre la donación de sangre de cordón umbilical en el momento del parto. A partir de un guion realizado por los médicos residentes en el Hospital del Valle de Hebrón de Barcelona, se creó una instalación que clarificara todos los aspectos de la donación. Al mismo tiempo, se buscó crear un ambiente alegre y colorista que generara una sensación positiva en los visitantes.

Exposició, exposición, exhibition, Donació sang cordó umbilical_donación sangre cordón_umbilical cord blood donation, Hospital Vall Hebron, Banc de sang i teixits Barcelona

Gràfica_gràfica_graphics

 

 

Exposició, exposición, exhibition, Donació sang cordó umbilical_donación sangre cordón_umbilical cord blood donation, Hospital Vall Hebron, Banc de sang i teixits Barcelona

Introducció_introducción_Intro

Exposició, exposición, exhibition, Donació sang cordó umbilical_donación sangre cordón_umbilical cord blood donation, Hospital Vall Hebron, Banc de sang i teixits Barcelona

Gràfica_gràfica_graphics

Exposició, exposición, exhibition, Donació sang cordó umbilical_donación sangre cordón_umbilical cord blood donation, Hospital Vall Hebron, Banc de sang i teixits Barcelona

Escenografia bressols_escenografía cunas_ Scenography with craddles

Exposició, exposición, exhibition, Donació sang cordó umbilical_donación sangre cordón_umbilical cord blood donation, Hospital Vall Hebron, Banc de sang i teixits Barcelona

Gràfica_gràfica_graphics

bpdisseny_Maria Rosa Birulés