bpdisseny, Maria Rosa Birulés, ICFO, The Institute of photonics science, retolació, senyalització, rotulación, signage

ICFO_The Institute of Photonic Sciences

Retolació_Castelldefels_Barcelona_2009

Senyalització d’un institut de recerca. L’objectiu era identificar les àrees del centre mitjançant colors per tal que el personal, de nacionalitats diverses, pogués orientar-se sense barreres idiomàtiques. A aquesta solució, s’hi va afegir la identificació de les diferents sales i despatxos amb una numeració equivalent a la d’un hotel. Així, aquesta numeració dissociava l’espai del seu ús permetent, al centre, canviar les activitats que s’hi realitzessin sense variar el nom de l’espai.

Un altre recurs utilitzat va ser l’ús de fotografies de gran impacte per identificar cada planta.

Señalización de un instituto de investigación. El objetivo era identificar las zonas del edificio mediante colores para que el personal del centro (de nacionalidades muy diversas) pudiera orientarse con facilidad en el edificio sin problemas idiomáticos. A esta solución, se le sumó la identificación de las diferentes salas y despachos con una numeración equivalente a la de un hotel. De este modo, la numeración permitía disociar el espacio de su uso puesto que el centro necesita cambiar el uso de algunos espacios con frecuencia.

Otro recurso empleado fue colocar fotografies de gran impacto para identificar cada planta.

ICFO, The Institute of photonics science, retolació, senyalització, rotulación, signage

Recepció_Recepción_Entrance hall

ICFO, The Institute of photonics science, retolació, senyalització, rotulación, signage

Directori de plantes_Directorio de plantas_Floor guide

ICFO, The Institute of photonics science, retolació, senyalització, rotulación, signage

Rètol de planta_Rótulo de planta_Floor sign

ICFO, The Institute of photonics science, retolació, senyalització, rotulación, signage

Retolació vestíbul de planta_ Rótulos de vestíbulo de planta_Floor hall signs

ICFO, The Institute of photonics science, retolació, senyalització, rotulación, signage

Rètol de planta_Rótulo de planta_Floor sign

ICFO, The Institute of photonics science, retolació, senyalització, rotulación, signage

Retolació vestíbul de planta_ Rótulos de vestíbulo de planta_Floor hall signs

ICFO, The Institute of photonics science, retolació, senyalització, rotulación, signage

Retolació vestíbul de planta_ Rótulos de vestíbulo de planta_Floor hall signs

ICFO, The Institute of photonics science, retolació, senyalització, rotulación, signage

Rètol paviment_Rótulo pavimento_Floor sign

ICFO, The Institute of photonics science, retolació, senyalització, rotulación, signage

Rètol despatx_Rótulo despacho_Office sign

bpdisseny_Maria Rosa Birulés