bpdisseny, Maria Rosa Birulés,

ICFOseum_ICFO Outreach_Castelldefels_Barcelona

Disseny gràfic: Anna Jordà

La finalitat de les activitats de divulgació científica de l’ICFO és la d’inspirar estudiants, professors, col·legues científics, el públic i la indústria en general, mostrant el potencial de la llum com a eina per a la recerca, la tecnologia, la indústria i la societat.

Amb aquest objectiu, s’han creat diferents espais inspiradors per tal de comunicar aquests aspectes a visitants tant d’origen escolar com professional.

Las actividades de divulgación científica del ICFO tienen como objetivo inspirar a estudiantes, profesores, colegas científicos, y al público y a la industria en general, mostrando el potencial de la luz como herramienta para la investigación, la tecnología, la industria y la sociedad.

Con este objetivo, se han creado diferentes espacios inspiradores para comunicar estos aspectos a visitantes tanto de origen escolar como profesional.

ICFO, The Institute of photonics science, ICFOseum; divulgación científica, divulgació cientíífica, outreach, made at ICFO, made@ICFO

ICFOseum

ICFO, The Institute of photonics science, ICFOseum; divulgación científica, divulgació cientíífica, outreach, made at ICFO, made@ICFO

ICFOseum_Gràfica_Gráfica_Graphics

ICFO, The Institute of photonics science, ICFOseum; divulgación científica, divulgació cientíífica, outreach

ICFOseum_ Sala de prototips_Sala de prototipos_Prototype showroom

ICFO, The Institute of photonics science, ICFOseum; divulgación científica, divulgació cientíífica, outreach, made at ICFO, made@ICFO

ICFOseum_Sala de prototips_Sala de prototipos_Prototype showroom

ICFO, The Institute of photonics science, ICFOseum; divulgación científica, divulgació cientíífica, outreach, made at ICFO, made@ICFO

ICFOseum_Sala de prototips_Sala de prototipos_Prototype showroom

ICFO, The Institute of photonics science, ICFOseum; divulgación científica, divulgació cientíífica, outreach, made at ICFO, made@ICFO

ICFOseum_Sala de prototips_Sala de prototipos_Prototype showroom

ICFO, The Institute of photonics science, ICFOseum; divulgación científica, divulgació cientíífica, outreach, made at ICFO, made@ICFO

ICFOseum_Gràfica_Gráfica_Graphics

ICFO, The Institute of photonics science, ICFOseum; divulgación científica, divulgació cientíífica, outreach, made at ICFO, made@ICFO

ICFOseum_Gràfica_Gráfica_Graphics

ICFO, The Institute of photonics science, ICFOseum; divulgación científica, divulgació cientíífica, outreach, made at ICFO, made@ICFO

ICFOseum_Gràfica_Gráfica_Graphics

ICFO, The Institute of photonics science, ICFOseum; divulgación científica, divulgació cientíífica, outreach, made at ICFO, made@ICFO

ICFOseum_plafons passadisso_paneles pasillos_Corridor panels

ICFO, The Institute of photonics science, ICFOseum; divulgación científica, divulgació cientíífica, outreach, made at ICFO, made@ICFO

ICFOseum_Gràfica_Gráfica_Graphics

ICFO, The Institute of photonics science, ICFOseum; divulgación científica, divulgació cientíífica, outreach, made at ICFO, made@ICFO

ICFOseum_plafons passadisso_paneles pasillos_Corridor panels

ICFO_ICFOseum_Divulgació científica, divulgación científica, Outreach, lightpainting,

LIFELONG LEARNING LAB_Gràfica exterior_Gráfica exterior_Exterior Graphics_

Gràfica_Gráfica_Graphics_Lifelong Learning Lab

LIFELONG LEARNING LAB_Gràfica_Gráfica_Graphics

ICFO_ICFOseum_Divulgació científica, divulgación científica, Outreach, lightpainting,

LIFELONG LEARNING LAB

bpdisseny_Maria Rosa Birulés