bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Exposició, exposición, exhibition, guerra civil, filmoteca catalunya, Barcelona film archive

Gràfica títol_Gráfica título_Graphics

Barcelona_Filmoteca de Catalunya_2012

Exposició sobre el paper del cinema durant la Guerra Civil Espanyola, moment en el que era l’única font d’informació audiovisual. Amb un gran predomini d’imatges fotogràfiques, es fa un repàs de com els dos bàndols tractaven els mateixos temes.Per aquest muntatge, es va dissenyar i produir un sistema modular de plafons que permet la creació de parets contínues i a doble cara amb la disposició que es desitji dins una sal buida.

Exposición sobre el papel del cine durante la Guerra Civil Española, momento en el cual era la única fuente de información audiovisual. Con un gran predominio de imágenes fotográficas, se revisa como los dos bandos trataron los mismos temas. Para este montaje, se diseñó y produjo un sistema modular de paneles que permite la creación de paredes continuas y a doble cara con la disposición que se desee en una sala vacía.

Disseny gràfic/Diseño gráfico/ Graphic Design: Anna Jordà

Exposició, exposición, exhibition, guerra civil, filmoteca catalunya, Barcelona film archive

Gràfica àmbits_Gràfica ámbitos_Graphics

Exposició, exposición, exhibition, guerra civil, filmoteca catalunya, Barcelona film archive

Vitrines_Vitrinas_Showcases

Exposició, exposición, exhibition, guerra civil, filmoteca catalunya, Barcelona film archive

Plafons_Paneles_Panels

Exposició, exposición, exhibition, guerra civil, filmoteca catalunya, Barcelona film archive

Vista general

Exposició, exposición, exhibition, guerra civil, filmoteca catalunya, Barcelona film archive

Plafó_Panel

Exposició, exposición, exhibition, guerra civil, filmoteca catalunya, Barcelona film archive

Detall_Detalle_Close up

 

Exposició, exposición, exhibition, guerra civil, filmoteca catalunya, Barcelona film archive

Cortina sortida_Cortina salida_Exit curtain

bpdisseny_Maria Rosa Birulés