bpdisseny, Maria Rosa Birulés,

Ajuntament de Barcelona_Fira “La Ciutat de les Persones”_2008

Intervenció al carrer per presentar la marca “Barcelona Social” com a aglutinador de totes les accions de l’àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Auntament de Barcelona.

La solució escollida va consistir en disposar banderes pròpies d’actes esportius en rams verticals de gran visibilitat. El conjunt de banderes feia l’efecte d’un bosc on es comunicava tant la marca com els diferents eslògans.

Intervención exterior para presentar la marca “Barcelona Social· como aglutinante  de todas las acciones del área de Acción Social y Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona.

La solución escogida consistió en disponer banderas propias de actos deportivos a modo de ramos verticales de gran visibilidad. El conjunto de banderas creava el efecto de un bosque donde se comunicava tanto la marca como los diferentes eslóganes.

Estand, stand, Ciutat de les Persones 2008, Barcelona, banderes, banderas, flags

Vista general_Overview

Estand, stand, Ciutat de les Persones 2008, Barcelona, banderes, banderas, flags

Vista general_Overview

 

Estand, stand, Ciutat de les Persones 2008, Barcelona, banderes, banderas, flags

Gràfica_Gráfica_Graphics

bpdisseny_Maria Rosa Birulés