bpdisseny, Maria Rosa Birulés, exposició temporal, exposición temporal,temporary exhibition , La Línia Roja_Cosmocaixa_Barcelona_Sostenibilitat_sostenibilidad_ sustainability

Cosmocaixa_Barcelona_2004

Exposició temporal explicativa de que hi ha un límit, per sobre del qual, no es pot explotar un bosc sense afectar-ne la conservació. L’exposició es desenvolupava des del peu de les escales mecàniques fins a l’entrada del Bosc Inundat i quedava senyalitzada per una línia vermella que anava seguint aquest recorregut.

Exposición temporal explicativa de donde está el límite por encima del cual no se puede explotar un bosque sin afectar su conservación. El contenido se desarrollaba desde el final de las escaleras mecánicas hasta la entrada del Bosque Inundado y quedaba señalizada con una línea roja a modo de hilo conductor.

exposició temporal, exposición temporal,temporary exhibition , La Línia Roja_Cosmocaixa_Barcelona_Sostenibilitat_sostenibilidad_ sustainability

Vista general_Overview

exposició temporal, exposición temporal,temporary exhibition , La Línia Roja_Cosmocaixa_Barcelona_Sostenibilitat_sostenibilidad_ sustainability

Línia vermella_Línia roja_The Red Line

exposició temporal, exposición temporal,temporary exhibition , La Línia Roja_Cosmocaixa_Barcelona_Sostenibilitat_sostenibilidad_ sustainability

Gràfica_gráfica_graphics

exposició temporal, exposición temporal,temporary exhibition , La Línia Roja_Cosmocaixa_Barcelona_Sostenibilitat_sostenibilidad_ sustainability

Vitrina lianes sobre mural_Vitrina lianas sobre mural_ Cabinet with lianas

exposició temporal, exposición temporal,temporary exhibition , La Línia Roja_Cosmocaixa_Barcelona_Sostenibilitat_sostenibilidad_ sustainability

Mural bosc amazònic_Mural bosque amazónico_ Amazon rainforest mural

exposició temporal, exposición temporal,temporary exhibition , La Línia Roja_Cosmocaixa_Barcelona_Sostenibilitat_sostenibilidad_ sustainability

Vista superior_View from above

bpdisseny_Maria Rosa Birulés