bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Fastpark by Worldsensing_Maleta demostració_maleta demostración_ Demonstration Suitcase_Smart city_gestió de places d'aparcament-gestión de plzas de aparcamiento_parking spaces management

Fastpark by Worldsensing_Maleta de demostració

Maleta de demostració de Fastpark, sistema de sensors per a smart cities que facilita la gestió de les places d’aparcament. Conté una simulació d’un carrer amb cotxes a escala que permeten interactuar amb els sensors situats a les places d’aparcament.

Maleta de demostración de Fastpark, sistema de sensores para smart cities que facilita la gestión de las plazas de aparcamiento. Contiene una simulación de una calle con coches a escala  que permiten interactuar con los sensores situados en las plazas de aparcamiento.

Fastpark by Worldsensing_Maleta demostració_maleta demostración_ Demonstration Suitcase_Smart city_gestió de places d'aparcament-gestión de plzas de aparcamiento_parking spaces management

Vista exterior_outside view

Fastpark by Worldsensing_Maleta demostració_maleta demostración_ Demonstration Suitcase_Smart city_gestió de places d'aparcament-gestión de plzas de aparcamiento_parking spaces management

Vista interior_inside view

Fastpark by Worldsensing_Maleta demostració_maleta demostración_ Demonstration Suitcase_Smart city_gestió de places d'aparcament-gestión de plzas de aparcamiento_parking spaces management

Vista de detall_Vista de detalle_Detail view

bpdisseny_Maria Rosa Birulés