bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Exposició , exposición, exhibition Barcelona Palau Robert Maria-Mercè Marçal

Barcelona_Districte de Les Corts_2015
Exposició on es mostra el procés de treball de l’autora a través de reproduccions de manuscrits originals dels seus poemes. El muntatge, de carácter escenogràfic, presenta una gran part de la información de manera aèria per tal que el visitant quedi envoltat pel món de paraules de l’autora.

Exposición que muestra el proceso de trabajo de la autora a través de reproducciones de manuscritos de sus poemas. La instalación, de carácter escenográfico, presenta una gran parte de la información de modo aéreo para que el visitante se sienta rodeado por el mundo de palabra de la autora.

Disseny gràfic/Diseño gráfico/ Graphic Design: Anna Jordà

Exposició , exposición, exhibition Barcelona Palau Robert Maria-Mercè Marçal

Vista general_Overview

Exposició , exposición, exhibition Barcelona Palau Robert Maria-Mercè Marçal

Novel·la_Novela_Novel

Exposició , exposición, exhibition Barcelona Palau Robert Maria-Mercè Marçal

Vista general_Overview

Exposició , exposición, exhibition Barcelona Palau Robert Maria-Mercè Marçal

Paraules_Palabras_Words

Exposició , exposición, exhibition Barcelona Palau Robert Maria-Mercè Marçal

Poemes_Poemas_Poems

bpdisseny_Maria Rosa Birulés