bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Exposició, exposición, exhibition, Centre Cultural Blanquerna, Madrid, Terenci Moix

Centre Cultural Blanquerna_Madrid_2009

Exposició que convertia l’espai en una sala de cinema decorada amb fotografies mítiques de l’escriptor i amb una pantalla on es projectaven imatges de la seva vida i fragments de les pel·lícules més importants pel Terenci Moix.

La exposición recreaba una sala de cine decorada con fotografías míticas del escritor y con una pantalla donde se proyectaban imágenes de su vida y fragmentos de las películas más importantes para Terenci Moix.

Exposició, exposición, exhibition, Centre Cultural Blanquerna, Madrid, Terenci Moix

Escenografia portades llibres_Escenografía portadas libros_ Book covers scenography

TERENCI MOIX_07

Títol lluminós_Título luminoso_Illuminated title

Exposició, exposición, exhibition, Centre Cultural Blanquerna, Madrid, Terenci Moix

Vista general entrada_Entrance overview

Exposició, exposición, exhibition, Centre Cultural Blanquerna, Madrid, Terenci Moix

Vista lateral_ Side view

Exposició, exposición, exhibition, Centre Cultural Blanquerna, Madrid, Terenci Moix

Gràfica_Gráfica_Graphics

Exposició, exposición, exhibition, Centre Cultural Blanquerna, Madrid, Terenci Moix

Detall_Detalle_Close up

Exposició, exposición, exhibition, Centre Cultural Blanquerna, Madrid, Terenci Moix

Detall_Detalle_Close up

bpdisseny_Maria Rosa Birulés