bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Retolació, rotulación, signposting, Parcs i Jardins, Parques y jardines, Urban parks, Barcelona, invidents, invidentes, blind peersons, Braille

Ajuntament de Barcelona_Senyalització Parcs i Jardins_2007

Projecte tècnic per a la senyalització i retolació de tots els parcs de Barcelona. El sistema cobreix totes les variants de senyals necessàries pels parcs i es pot instal·lar tant sobre paviment com sobre terra. Composat per una base de formigó amb el logotip corporatiu en baix relleu i un sandvitx de planxa d’acer a la part superior. La tecnologia i materials utilitzats són habituals en retolació cosa que dóna total llibertat d’elecció del proveïdor en el moment de la producció.

Contempla, també, les necessitats dels discapacitats visuals amb textos en braille i mapes amb relleu.

Proyecto técnico para la señalización de todos los parques de Barcelona. El sistema cubre todas las variantes de señales necesarias para los parques y puede colocarse tanto sobre pavimento como sobre tierra. Compuesto por una base de hormigón con el logotipo en bajorrelieve. La parte superior, de acero, está compuesta por dos bandejas atornilladas.  La tecnología y los materiales son los habituales en rotulación cosa que proporciona total libertad de elección del proveedor en el momento de la producción.

Contempla, también, las necesidades de los discapacitados visuales con textos en Braille y mapas en relieve.

Disseny gràfic_Diseño gráfico_Graphics: Imagina Comunicació

Retolació, rotulación, signposting, Parcs i Jardins, Parques y jardines, Urban parks, Barcelona, invidents, invidentes, blind peersons, Braille

Rètols_Rótulos_Signposts

 

Retolació, rotulación, signposting, Parcs i Jardins, Parques y jardines, Urban parks, Barcelona, invidents, invidentes, blind peersons, Braille

Rètol entrada parc_Rótulo entrada parques_ Park main signpost

Retolació, rotulación, signposting, Parcs i Jardins, Parques y jardines, Urban parks, Barcelona, invidents, invidentes, blind peersons, Braille

Rètol entrada parc_Rótulo entrada parques_ Park main signpost

Retolació, rotulación, signposting, Parcs i Jardins, Parques y jardines, Urban parks, Barcelona, invidents, invidentes, blind peersons, Braille

Detalls mapa i base formigó_Detalles mapa y base hormigón_ Map and concrete base

Retolació, rotulación, signposting, Parcs i Jardins, Parques y jardines, Urban parks, Barcelona, invidents, invidentes, blind peersons, Braille

Rètol vertical_Rótulo vertical_ Vertical signpost

Retolació, rotulación, signposting, Parcs i Jardins, Parques y jardines, Urban parks, Barcelona, invidents, invidentes, blind peersons, Braille

Rètol mitjà_Rótulo mediano_Medium signpost

Retolació, rotulación, signposting, Parcs i Jardins, Parques y jardines, Urban parks, Barcelona, invidents, invidentes, blind peersons, Braille

Rètol arbre_Rótulo árboles_vegetation sign

bpdisseny_Maria Rosa Birulés