bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Estand, stand, saló infància 2007, Barcelona, inspiració mediterrània, inspiración mediterránea, mediterranean style, reciclatge materials, reciclaje de materiales, recycling of materials, reusing materials

Stand Ajuntament de Barcelona_Saló de la Infància_2007

Estand de 400m2 concebut com un recinte obert, participatiu i lúdic. L’espai funcionava a la manera d’una gran pista amb accions diverses però simultànies: espai de joc, escenari, tallers, biblioteca, zona de descans, etc.

Les façanes principals de l’estand estaven recobertes de persianes enrotllables simulant finestres obertes a la ciutat dinàmica i vibrant de colors que és Barcelona.

Un dels objectius del projecte era la reutilització de materials d’un muntatge anterior per a la “Ciutat de les persones” (veure projecte). Ambdós projectes es varen treballar de manera conjunta per tal que els materials escollits es poguessin adaptar amb posterioritat.

De la mateixa manera, es varen aprofitar tots els materials possibles d’edicions anteriors del mateix saló.

Stand de 400m2 concebido como recinto abierto, participativo y lúdico. Como una gran pista con acciones diversas pero simultáneas: espacio de juego, escenario, talleres, biblioteca, zona de descanso, etc.

Las principales fachadas del stand estaban cubiertas con persianas enrollables simulando ventanas abiertas a la ciudad dinámica y vibrante de colores que es Barcelona.

Uno de los objetivos del proyecto era la reutilización de materiales provenientes del montaje “Ciutat de les Persones” (ver proyecto). Ambos proyectos se concibieron de modo conjunto para que los materiales escogidos se pudieran adaptar con posterioridad.

Del mismo modo, se aprovecharon todos los materiales posibles de ediciones anteriores del mismo salón.

Estand, stand, saló infància 2007, Barcelona, inspiració mediterrània, inspiración mediterránea, mediterranean style, reciclatge materials, reciclaje de materiales, recycling of materials, reusing materials

Gràfica_Gráfica_Graphics

Estand, stand, saló infància 2007, Barcelona, inspiració mediterrània, inspiración mediterránea, mediterranean style, reciclatge materials, reciclaje de materiales, recycling of materials, reusing materials

Detall_Detalle_Close up

Vista general_Overview

Estand, stand, saló infància 2007, Barcelona, inspiració mediterrània, inspiración mediterránea, mediterranean style, reciclatge materials, reciclaje de materiales, recycling of materials, reusing materials

Vista general_Overview

Estand, stand, saló infància 2007, Barcelona, inspiració mediterrània, inspiración mediterránea, mediterranean style, reciclatge materials, reciclaje de materiales, recycling of materials, reusing materials

Estand, stand, saló infància 2007, Barcelona, inspiració mediterrània, inspiración mediterránea, mediterranean style, reciclatge materials, reciclaje de materiales, recycling of materials, reusing materials

Estand, stand, saló infància 2007, Barcelona, inspiració mediterrània, inspiración mediterránea, mediterranean style, reciclatge materials, reciclaje de materiales, recycling of materials, reusing materials

Gràfica_Gráfica_Graphics

bpdisseny_Maria Rosa Birulés