bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Estand, stand, saló infància 2008, Barcelona, inspiració mediterrània, inspiración mediterránea, mediterranean style, reciclatge materials, reciclaje de materiales, recycling of materials, reusing materials

Stand Ajuntament de Barcelona_Saló de la Infància_2008

Estand de 400m2 concebut com un recinte participatiu i lúdic. L’espai funcionava a la manera d’una gran pista amb accions diverses però simultànies.

Es va convertir l’espai disponible en una gran capsa daurada d’aspecte molt teatral. El visitant podia “investigar” què és el que hi passava a dins mirant per unes grans obertures disposades a les parets.

Un dels objectius del projecte era la reutilització de part dels materials d’edicions anteriors del mateix saló.

Stand de 400m2 concebido como recinto participativo y lúdico. Como una gran pista con acciones diversas pero simultáneas.

Se convirtió el espacio disponible en una gran caja dorada de aspecto muy teatral. El visitante podía “investigar” lo que sucedía en el interior mirando por unas grandes aberturas practicadas en las paredes.

Uno de los objetivos del proyecto era la reutilización de materiales provenientes de ediciones anteriores del mismo salón.

Estand, stand, saló infància 2008, Barcelona, inspiració mediterrània, inspiración mediterránea, mediterranean style, reciclatge materials, reciclaje de materiales, recycling of materials, reusing materials

Vista general_Overview

 

Estand, stand, saló infància 2008, Barcelona, inspiració mediterrània, inspiración mediterránea, mediterranean style, reciclatge materials, reciclaje de materiales, recycling of materials, reusing materials

Recepció_Recepción_Front desk

Estand, stand, saló infància 2008, Barcelona, inspiració mediterrània, inspiración mediterránea, mediterranean style, reciclatge materials, reciclaje de materiales, recycling of materials, reusing materials

Gràfica_Gráfica_Graphics

Estand, stand, saló infància 2008, Barcelona, inspiració mediterrània, inspiración mediterránea, mediterranean style, reciclatge materials, reciclaje de materiales, recycling of materials, reusing materials

Gràfica_Gráfica_Graphics

bpdisseny_Maria Rosa Birulés