bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Estand_Stand_Saló Infància_Ajuntament Barcelona 2005

Stand Ajuntament de Barcelona_Saló de la Infància_2006

Estand de 400m2 concebut com un recinte obert, participatiu i lúdic. L’espai funcionava a la manera d’una gran pista amb accions diverses però simultànies: espai de joc, escenari, tallers, biblioteca, zona de descans, etc.

Un dels objectius del projecte era la reutilització de materials d’un muntatge anterior per a la “Ciutat de les persones 2006” (veure projecte). Ambdós projectes es varen treballar de manera conjunta per tal que els materials escollits es poguessin adaptar amb posterioritat.

De la mateixa manera, es varen reutilitzar tots els materials possibles d’edicions anteriors del mateix saló.

Stand de 400m2 concebido como recinto abierto, participativo y lúdico. Como una gran pista con acciones diversas pero simultáneas: espacio de juego, escenario, talleres, biblioteca, zona de descanso, etc.

Uno de los objetivos del proyecto era la reutilización de materiales provenientes del montaje “Ciutat de les Persones 2006” (ver proyecto). Ambos proyectos se concibieron de modo conjunto para que los materiales escogidos se pudieran adaptar con posterioridad.

Del mismo modo, se reutilizaron todos los materiales posibles de ediciones anteriores del mismo salón.

Estand, stand, saló infància 2006, Barcelona, reciclatge materials, reciclaje de materiales, recycling of materials, reusing materials

Vista general_Overview

Estand_Stand_Saló Infància_Ajuntament Barcelona 2005

Gràfica_Gráfica_Graphics

Estand, stand, saló infància 2006, Barcelona, reciclatge materials, reciclaje de materiales, recycling of materials, reusing materials

Detall_Detalle_Detail

Estand, stand, saló infància 2006, Barcelona, reciclatge materials, reciclaje de materiales, recycling of materials, reusing materials

Vista general_Overview

bpdisseny_Maria Rosa Birulés