bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Exposició, exposición, exhibition, Barcelona, Teatre, Teatro, Theater Guerra Civil, Spanish Civil War,

Barcelona i altres destins_Memòrial Democràtic_2008

L’exposició, realitzada a l’interior d’un autocar Pegaso, està inspirada en els bibliobusos i explica com les companyies de teatre viatjaven per les poblacions de Catalunya durant el període de la Guerra Civil. L’interior està adaptat a la manera d’un camerino i disposa, també, d’una espai amb una projecció audiovisual

La exposición, realizada en el interior de un autocar Pegaso, está inspirada en los bibliobuses y explica como las compañías de teatro viajaban por las poblaciones de Cataluña durante el periodo de la Guerra Civil. El interior está adaptado a modo de camerino y dispone, también, de un espacio con una proyección audiovisual.

 

Exposició, exposición, exhibition, Barcelona, Teatre, Teatro, Theater Guerra Civil, Spanish Civil War,

Gràfica lateral autobús_ Gráfica lateral autobús_Graphics on bus side

Exposició, exposición, exhibition, Barcelona, Teatre, Teatro, Theater Guerra Civil, Spanish Civil War,

Vista interior_View of the inside

Exposició, exposición, exhibition, Barcelona, Teatre, Teatro, Theater Guerra Civil, Spanish Civil War,

Vista interior_View of the inside

Exposició, exposición, exhibition, Barcelona, Teatre, Teatro, Theater Guerra Civil, Spanish Civil War,

Gràfica lateral autobús_ Gráfica lateral autobús_Graphics on bus side

bpdisseny_Maria Rosa Birulés