bpdisseny, Maria Rosa Birulés, ICFO, Institut de ciències fotòniques, The Institute of Photonic Sciences, Barcelona, The wonders of light, llibre, libro, book, outreach, Cambridge University press

ICFO_Castelldefels_Barcelona

Coordinació i disseny d’un llibre de divulgació científica publicat per la Cambridge University Press.

Mitjançant un estil gràfic molt atractiu i directe, el lector pot descobrir el poder espectacular de la llum i conèixer com la tecnologia basada en la llum ha donat forma a la nostra societat.

Diseño y coordinación de un libro de divulgación científica publicado por Cambridge University Press

A través de un estilo gráfico muy atractivo y directo, el lector descubre el poder espectacular de la luz y como la tecnología basada en la luz ha dado forma a nuestra sociedad.

Disseny gràfic/Diseño gráfico/ Graphic Design: Anna Jordà

ICFO, Institut de ciències fotòniques, The Institute of Photonic Sciences, Barcelona, The wonders of light, llibre, libro, book, outreach, Cambridge University press

Edición publicada_ Published book

 

ICFO_llibre_07

Portada inicial_Initial Cover

 

ICFO, Institut de ciències fotòniques, The Institute of Photonic Sciences, Barcelona, The wonders of light, llibre, libro, book, outreach, Cambridge University press

Pàgines interiors_páginas interiores_Inside pages

ICFO, Institut de ciències fotòniques, The Institute of Photonic Sciences, Barcelona, The wonders of light, llibre, libro, book, outreach, Cambridge University press

Pàgines interiors_páginas interiores_Inside pages

 

ICFO, Institut de ciències fotòniques, The Institute of Photonic Sciences, Barcelona, The wonders of light, llibre, libro, book, outreach, Cambridge University press

Pàgines interiors_páginas interiores_Inside pages

ICFO, Institut de ciències fotòniques, The Institute of Photonic Sciences, Barcelona, The wonders of light, llibre, libro, book, outreach, Cambridge University press

Pàgines interiors_páginas interiores_Inside pages

ICFO_llibre_10

Pàgines interiors_páginas interiores_Inside pages

bpdisseny_Maria Rosa Birulés