bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Exposició, exposición, exhibition, IEMED, Barcelona, Mar de Lleis, Consulat de mar, Santa Àgata, vitrina llibres conservació, vitrina libros conservación,

Capella de Santa Àgata_IEMED_Barcelona_2008

Intervenció dins la Capella de Santa Àgata per explicar les relacions comercials a la Mediterrània medieval. La capella es va transformar en un port amb vaixells amarrats a banda i banda. Els bucs d’aquests vaixells contenien dels objectes de la mostra que necessitaven un tractament de conservació preventiva molt acurat en ser peces originals i antigues. Tot l’espai es va ambientar amb elements simbòlics de l’època que afavorien la disposició de la gràfica: veles, domassos, murals, etc…

Intervención en la Capella de Santa Àgata para explicar las relaciones comerciales en el Mediterráneo medieval. La capilla ser transformó en un puerto con barcos amarrados a lado y lado. Las bodegas de dichos barcos contenían los objetos de la muestra que necesitaban un tratamiento de conservación preventiva muy delicado por ser piezas originales y antiguas. Todo el espacio se ambientó con elementos simbólicos de la época que favorecían la disposición de la gráfica: velas, damascos, murales, etc…

Exposició, exposición, exhibition, IEMED, Barcelona, Mar de Lleis, Consulat de mar, Santa Àgata, vitrina llibres conservació, vitrina libros conservación,

Vista general_Overview

 

Exposició, exposición, exhibition, IEMED, Barcelona, Mar de Lleis, Consulat de mar, Santa Àgata, vitrina llibres conservació, vitrina libros conservación,

Vela

Exposició, exposición, exhibition, IEMED, Barcelona, Mar de Lleis, Consulat de mar, Santa Àgata, vitrina llibres conservació, vitrina libros conservación,

Vitrines simulant un buc_Vitrinas simulando un buque_ Showcases pretending to be a ship

Exposició, exposición, exhibition, IEMED, Barcelona, Mar de Lleis, Consulat de mar, Santa Àgata, vitrina llibres conservació, vitrina libros conservación,

Vitrines conservació_Vitrinas para conservación_Conservation showcases

bpdisseny_Maria Rosa Birulés