bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Exposició, exposición, exhibition, IEMED, Museu de Montserrat, Barcelona, Viatge a l'Orient Bíblic, Santa Àgata, Egipte, Egipto, peces originals, piezas originales, original pieces, conservació preventiva, conservación preventiva, preventive conservation

Capella de Santa Àgata_IEMED/Museu de Montserrat_Barcelona_2011

Mostra que permetia contemplar 185 peces originals (escultures, sarcòfags, ceràmiques, papirs i llibres religiosos) de la col·lecció d’arqueologia del Museu de Montserrat creada pel P. Bonaventura Ubach al llarg de la seva vida. La proposta escenogràfica s’inspirava en un camp de treball d’una excavació. El color de la sorra, les veles de les tendes, les gavetes, els garbells… es trobaven presents en les formes dels elements de l’exposició.

Exposición que permitía contemplar 185 piezas originales (esculturas, sarcófagos, cerámicas, papiros y libros religiosos) de la colección de arqueología del Museo de Montserrat creada por el Padre Bonaventura Ubach a lo largo de su vida. La propuesta escenográfica se inspiraba en un campo de trabajo de una excavación. El color de la arena, las velas de las tiendas, las gavetas, los cedazos… estaban presentes en las formas de los elementos de la exposición.

Exposició, exposición, exhibition, IEMED, Museu de Montserrat, Barcelona, Viatge a l'Orient Bíblic, Santa Àgata, Egipte, Egipto, peces originals, piezas originales, original pieces, conservació preventiva, conservación preventiva, preventive conservation

Gràfica_Gráfica_Graphics

Exposició, exposición, exhibition, IEMED, Museu de Montserrat, Barcelona, Viatge a l'Orient Bíblic, Santa Àgata, Egipte, Egipto, peces originals, piezas originales, original pieces, conservació preventiva, conservación preventiva, preventive conservation

Entrada_Entrance

Exposició, exposición, exhibition, IEMED, Museu de Montserrat, Barcelona, Viatge a l'Orient Bíblic, Santa Àgata, Egipte, Egipto, peces originals, piezas originales, original pieces, conservació preventiva, conservación preventiva, preventive conservation

Detall_Detalle_Close up

Exposició, exposición, exhibition, IEMED, Museu de Montserrat, Barcelona, Viatge a l'Orient Bíblic, Santa Àgata, Egipte, Egipto, peces originals, piezas originales, original pieces, conservació preventiva, conservación preventiva, preventive conservation

Vista general_Overview

Exposició, exposición, exhibition, IEMED, Museu de Montserrat, Barcelona, Viatge a l'Orient Bíblic, Santa Àgata, Egipte, Egipto, peces originals, piezas originales, original pieces, conservació preventiva, conservación preventiva, preventive conservation

Peces exposades_Piezas expuestas_Exhibits

Exposició, exposición, exhibition, IEMED, Museu de Montserrat, Barcelona, Viatge a l'Orient Bíblic, Santa Àgata, Egipte, Egipto, peces originals, piezas originales, original pieces, conservació preventiva, conservación preventiva, preventive conservation

Sarcòfags egipcis_Sarcófagos egípcios_ Egyptian sarcophagus

Exposició, exposición, exhibition, IEMED, Museu de Montserrat, Barcelona, Viatge a l'Orient Bíblic, Santa Àgata, Egipte, Egipto, peces originals, piezas originales, original pieces, conservació preventiva, conservación preventiva, preventive conservation

Vista general_Overview

bpdisseny_Maria Rosa Birulés