bpdisseny, Maria Rosa Birulés, Estand, stand; catalunya ràdio, l'illa, Barcelona

Catalunya RàdiO_Barcelona_2008

Estand commemoratiu creat a partir del logotip corporatiu posat en volum. El conjunt contraposava antics aparells de ràdio a les noves tecnologies actuals d’emissió . El visitant podia ser espectador (ràdios antigues) o actor (bluetooth, flickr, emissions on-line,…)

Stand conmemorativo creado a partir del logotipo corporativo puesto en volumen. En conjunto contraponía una colección de radios antiguas a las nuevas tecnologías de emisión actuales. El visitante podía ser espectador (radios antiguas) o actor (conexiones bluetooth, flickr, emisiones en directo,…)

Estand, stand; catalunya ràdio, l'illa, Barcelona

Vista general_Overview

Estand, stand; catalunya ràdio, l'illa, Barcelona

Detall_Detalle_Close up

Estand, stand; catalunya ràdio, l'illa, Barcelona

Vista general_Overview

bpdisseny_Maria Rosa Birulés